På Storklobb fanns en sjöbevakningstation fram till 2011. Anläggningen är nu i privat ägo och verksamheten är vinterförvaring av båtar, boende och mat för grupper och på sommaren ordnas evenemang.